Đokić: Biće detaljno analiziran ugovor sa „Komsarom“ za izgradnju termoelektrane „Ugljevik tri“

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je danas da je strateški interes Vlade da Rudnik i Termoelektrana (RiTe) „Ugljevik“ nastavi nesmetano i stabilno poslovanje, te da svi učine sve moguće napore da se održi pogonska spremnost kompanije sve dok ima uslove i da taj radni proces bude trajno zaštićen.

„Ne treba dozvoliti bilo šta što može da ugrozi poslovanje i život ugljevičke termoelektrane, već treba učiniti sve da se pomogne i održi njen nesmetan rad i da se omoguće sredstva za revitalizaciju postrojenja da bi ona mogla da proizvodi električnu energiju u što većem obimu“, izjavio je Đokić novinarima nakon sastanka u Banjaluci sa rukovodstvom i predstavnicima Sindikata RiTЕ „Ugljevik“, ugljevičke lokalne zajednice i „Еlektroprivede Republike Srpske“.

Đokić je rekao da bi trebalo da budu dostavljene primjedbe na ranije zaključeni ugovor o dodjeli koncesije kompaniji „Komsar enerdži“ za izgradnju termoelektrane „Ugljevik tri“.

On je naveo da je zabrinutost u Termoelektrani izazvalo to što do danas nije počela izgradnja te elektrane, a koncesionar je planirao da tu vrši eksploataciju uglja.

„I to zbog toga jer se smatraju ugroženim procesi proizvodnje uglja ukoliko bi se on eksploatisao na toj lokaciji i služio za komercijalne svrhe. Oni su jedino bili spremni da podrže aktivnosti da se ugalj koji će se eksploatisati na tom području može koristiti isključivo za potrebe izgradnje nove i navedene termoelektrane. Ni u jednom slučaju ne postoji spremnost za pružanje neke podrške za neku drugu komercijalnu aktivnost koncesionara“, naveo je je Đokić.

On je pojasnio da će uskoro biti detaljno analiziran ranije zaključeni ugovor sa „Komsarom“, te da će se u vezi s tim djelovati u smislu obostranog ispunjavanja ugovornih obaveza.

„Vlada Republike Srpske sigurno neće učiniti ništa da bi kršila taj ugovor, ali ne može ga kršiti ni druga strana“, naglasio je Đokić.

On je naveo da bi Vlada Republike Srpske trebalo da pruži finansijsku i svaku drugu podršku radi revitalizacije postrojenja u RiTЕ „Ugljevik“ da bi se osigurao nesmetani rad, i to imajući u vidu da su „postojeći rudnik i termoelektrana prilično iscrpljeni velikim obavezama koje imaju, pa i onima koje su proizašle iz konačne arbitražne odluke u pogledu velike naknade koja mora da se plati `Еlektrogospodarstvu Slovenije` i isporučuje trećina energije“.

„To je nova okolnost u kojoj je potrebna solidarna podrška i pomoć i Vlade Srpske, ali i `Еlektroprivrede Srpske` da bi se osigurala adekvatna sredstva i da se izvrši neophodno investiciono ulaganje u postojeću termoelektranu. A vrijednosti su negdje oko 200 miliona KM. Ili 150 do 200 miliona KM bi trebala da košta ukupna investiciona aktivnost u pogledu ulaganja u postrojenja RiTЕ `Ugljevik`“, rekao je Đokić.

On je izrazio uvjerenje da su se svi na sastanku saglasili da žele da održe budućnost poslovanja RiTЕ „Ugljevik“.

Predstavnik Sindikata RiTЕ „Ugljevik“ Boban Benović rekao je da će uskoro biti održani sastanci na kojima će se preispitati koncesioni ugovor sa „Komsarom“.

„Sindikat ostaje pri ranijim zahtjevima, a to je da gradnja trećeg bloka termoelektrane može, a komercijalna prodaja uglja ne može, jer nije u skladu sa ugovorom“, rekao je Benović.

Radnici Rudnika i termoelektrane „Ugljevik“ nedavno su izrazili nezadovoljstvo i protivljenje dodjeli koncesije za eksploataciju uglja na polju „Ugljevik istok dva“ kompaniji „Komsar enerdži“.

(SRNA)