Usvojen Nacrt o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika; Slijedi javna rasprava

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Nacrtom zakona, između ostalog, kleveta će biti krivično djelo, a predviđene su novčane kazne.

Na prijedlog Zakonodavnog odbora usvojen je zaključak kojim se Nacrt zakona upućuje u javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Nacrt zakona podržalo je 49 poslanika, protiv je bio 21, a niko nije bio uzdržan.

Usvijene su i ostale tačke dnevnog reda.

Usvojen je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske.

(rtrs)