Vode Srpske – ”Aktivno 30 ugovora o vađenju materijala iz vodotoka”

U evidenciji “Voda Srpske” trenutno je aktivno 30 ugovora za održavanje riječnih korita, dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka u Republici Srpskoj, objavljeno je na sajtu ove javne ustanove.

Na rijeci Savi to su četiri lokacije na području Šamca, Gradiške, Dervente i Broda, pet lokacija na rijeci Drini od kojih su tri na području Bijeljine i po jedna na području Zvornika i Bratunca.

Na rijeci Bosni su četiri lokacije na području Doboja, dvije u Modriči i po jedna lokacija na području Modriča/Vukosavlje i u Šamcu, na rijeci Vrbas po jedna lokacija na području Laktaša i Srpca.

Ugovori za održavanje riječnih korita, dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka aktivni su na jednoj lokaciji na rijeci Sani u Prijedoru, na rijeci Vrbanji u Kotor Varoši, na četiri lokacije na rijeci Velika Usora u Tesliću, dvije lokacije na rijeci Mala Ukrina u Tesliću, na rijeci Drinjača u Vlasenici, rijeci Zalomki u Nevesinju i na rijeci Sušica u Trebinju.

Iz “Voda Srpske” navode da je u ovoj godini značajno povećano interesovanje javnosti za pristup informacijama o poslovima održavanja riječnih korita, dislokacije i vađenja materijala iz vodotoka na području Republike Srpske, u čemu su posebno aktivne neformalne grupe građana i fizička lica sa područja Doboja, Zvornika, Prijedora i Istočnog Sarajeva, a poraslo je i interesovanje medija za ovu temu.

U javnoj ustanovi ocjenjuju da se objavljene informacije često zloupotrebljavaju i medijski plasiraju neargumentovano i zlonamjerno prema “Vodama Srpske”.

“S tim u vezi, skrećemo pažnju javnosti u Republici Srpskoj da je eksploatacija materijala iz vodotoka regulisana Zakonom o vodama i Pravilnikom o uslovima i načinu održavanja riječnih korita, dislokacije i vađenja materijala iz vodotoka, na osnovu čega `Vode Srpske` utvrđuju lokacije na kojima je potrebno uklanjanje nanosa i uređenje riječnih korita”, ističu iz ove ustanove.

U daljoj proceduri izrađuju se elaborati za svaku lokaciju, sprovodi procedura javnog poziva za dostavljanje ponuda za izvođenje radova i potpisuju ugovori sa najpovoljnijim ponuđačima za svaku lokaciju, a količine materijala, cijene, rokovi realizacije ugovora i ostali detalji za svaku lokaciju definisani su ugovorima.

Realizaciju ovih ugovora kao nadzor prate odgovorne osobe “Vode Srpske”.

Kako se navodi, za slučajeve nelegalne eksploatacije materijala iz vodotoka na području Republike Srpske primarnu nadležnost imaju inspekcijski organi, a na zahtjev inspektora, stručna lica iz “Voda Srpske” zajedno sa njima obilaze teren prilikom kontrola nelegalne eksploatacije materijala.

Izvor: SRNA

Ukoliko ste zadovoljni načinom na koji vas bijeljinapress.com informiše, zapratite nas na našoj facebook stranici Bijeljinapress.com