Bijeljina: Aleksandar Đurđević – Novi gradonačelnik će biti izabran najkasnije do ljetnih godišnjih odmora

Aleksandar Đurđević predsjednik Skupštine grada Bijeljina u kratkom osvrtu je ocjenio dosadašnji rad Skupštine ali i dao neke procjene koje se tiču budućih aktivnosti skupštinske većine.

Kako biste ocjenili rad Skupštine grada u prethodnoj 2022. godini?

Rad Skupštine u 2022. godini je bio optimalan u datim okolnostima, održane su sve sjednice koje su trebale biti održane, donijete su odluke koje su u interesu naših sugrađana. Pri tom se nije vodilo računa ko je predlagač tih odluka pa i pored političkih podjela koje su svakako postojale u našem gradu. Ipak Skupština je donijela sve odluke koje je trebala donijeti i odluke gdje je predlagač gradonačelnik u čak preko devedeset posto slučajeva su na kraju su bile usvajane, a što je jasan pokazatelj da se Skupština grada izdigla iznad političkih podjela.

I ne samo da Skupština nije bila nikakva kočnica razvoju našeg grada, nego je time crno na bijelo pokazano da je sva institucionalna podrška u okviru svojih nadležnosti koje je Skupština mogla da da razvoju našeg grada da je Skupština i dala. Ono što je evidentno, je da nismo imali veliki broj tačaka dnevnog reda na zasjedanjima, a ja bih bio najzadovoljniji da smo imali po pedeset ili sto tačaka dnevnog reda na svakoj sjednici jer to bi značilo da je povećana ili pojačana aktivnost i Gradske uprave i mnoge druge aktivnosti u našem gradu. Na žalost to nije bio slučaj ni u prethodnoj ali ni u 2021 godini.

Za čim žalite a što je moglo biti urađeno u proteklom periodu?

Ono za čim žalim jeste svakako da smo mnoge krupne projekte koje smo mogli realizovati u našem gradu a nismo, da je Gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom imala malo više znanja, sposobnosti ali i razumijevanja bilo bi svima bolje. Projekte koje smo mogli realizovati i trebali realizovati, nismo, jednostavno tapkalo se u mjestu, i sve je u nekom drugom ili trećem planu. Napominjem izgradnju sportske dvorane, studentskog centra odnosno studentskog doma, autobuske koja je završena prije dvije godine a sad stoji prazna, izgradnja javne garaže itd.

Zaista je veliki broj tih projekata koji su planirani i započeti a koji su u prethodne dvije godine nisu pomjerili sa mrtve tačke. I naravno to je nešto negativno što će ostati i obilježiti prethodne dvije godine da se ništa značajno u našem gradu nije dogodilo. Žalosno, ali ponavljam ništa značajno Gradska uprava nije uradila.

Skupština grada je dala svoj institucionalni doprinos u okviru svojih nadležnosti, donosila je sve odluke koje su se našle na sjednicama Skupštine grada i svakako ne može biti kriva za takvu situaciju.

Šta građani Semberije i Bijeljine mogu očekivati u 2023.godini?

Što se tiče 2023 godine, mi smo pokrenuli baš iz ovih razloga koje sam naveo, proces opoziva gradonačelnika, naravno iz ovih i mnogih drugih razloga, i sve piše u inicijativi, taksativno je navedeno. Pored toga, takođe, ima i niz drugih razloga koji nisu formalno-pravne prirode. I kažem vam taj opoziv smo i pokrenuli iz razloga što vidimo da prethodne dvije godine apsolutno ništa u našem gradu nije urađeno. Ujedno želimo da pokrenemo naš grad, pa samim tim i da realizujemo sve ove projekte koje smo već pomenuli, od javne garaže, sportske sale, studentskog doma, itd. Dakle, svi oni kapitalni projekti koji će biti od značaja i od interesa za sve naše sugrađane.

Kada bi Bijeljina mogla očekivati novog gradonačelnika?

Što se tiče izbora novog gradonačelnika očekujem da u narednih par mjeseci nakon što opoziv bude uspješno proveden, Skupština grada će imenovati vršioca dužnosti zamjenika gradonačelnika on će obavljati tu funkciju do izbora novog gradonačelnika, mislim da je rok do 90 dana rok za provođenje tih izbora, tako da očekujem već prije ljeta i godišnjih odmora da će novi gradonačelnik preuzeti dužnost, da ćemo kao što već rekoh pokrenuti naš grad.

(Bijeljinapress)