Potvrđivanje rezultata izbora nakon odluke Apelacionog vijeća

Centralna izborna komisija BiH danas će saopštiti potvrđene zvanične rezultate opštih izbora, jer još nije stigla odluka Apelacionog vijeća Suda BiH na žalbu koja se odnosi na ponavljaanje izbora za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske.

Rezultati bi danas trebali biti potvrđeni na svim nivoima, osim ako Apelaciono vijeće Suda BiH ne donese drugačiju odluku u odnosu na onu koju je donio CIK, u vezi sa žalbama koje se odnose na ponavljanje izbora za nivo predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske.

(rtrs)