Mitrović: Bitno donošenje strategije i akcionog plana za bezbjednost saobraćaja

SARAJEVO – Ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara Vojin Mitrović izjavio je danas u Sarajevu da je za BiH vrlo bitno da donese okvirnu strategiju o bezbjednosti saobraćaja i akcioni plan koji bi trebalo da prati tu strategiju.

„Osim toga trebalo bi da u narednim danima bude formiran i savjet za bezbjednost saobraćaja na nivou BiH“, rekao je Mitrović novinarima u pauzi radionice o bezbjednosti saobraćaja, koja označava uvod u početak aktivnosti Ministarstva na izradi okvirne strategije bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH i akcionog plana za period 2021-2025, u skladu sa Ciljevima održivog razvoja UN.

Prema njegovim riječima, svi ovi dokumenti moraju biti definisani tako da budi provodivi u praksi i donose rezultate, a ne da budu mrtvo slovo na papiru.

„To je cilj Ministarstva transporta i komunikacija u Savjetu ministara“, naglasio je Mitrović.

Obraćajući se učesnicima radionice, Mitrović je naglasio da okupljanje predstavnika nadležnih institucija vlasti na svim nivoima i međunarodnih i domaćih eksperata za oblast bezbjednosti saobraćaja predstavlja uvod u početak aktivnosti Ministarstva na izradi pomenutih strateških dokumenata.

Zahvaljujući predstavnicima UNDP-a i Ekonomske komisije UN za Evropu (UNECE) na organizaciji ove dvodnevne radionice, Mitrović podsjetio je na činjenicu da Ciljevi održivog razvoja predstavljaju univerzalni poziv na djelovanje kako bi se okončalo siromaštvo, zaštitila planeta i omogućilo da svi ljudi žive u miru i blagostanju.

S tim u vezi, on je rekao da je održivi saobraćaj ključan za ispunjavanje većine Ciljeva održivog razvoja, posebno podciljeva koji se odnose na zdravlje, energetiku, infrastrukturu, gradove i zajednice.

Direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Novica Krunić istakao je da Republika Srpska već ima i strategiju i akcioni plan za bezbjednost saobraćaja.

On je naveo da Agencija ima izvanrednu saradnju sa ministarstvima saobraćaja i veza, unutrašnjih poslova, rada i boračko-invalidske zaštite, prosvjete u Vladi Republike Srpske.

„Prošle godine u Republici Srpskoj bilo je registrovano 420.000 motornih vozila, a broj stradalih lica u saobraćajnim nezgodama smanjen je sa 240 na 118. Cilj nam je da i taj broj znatno smanjimo do 2022. godine“, naveo je Krunić.

Rezidentni predstavnik Razvojnog programa UN u BiH /UNDP/ Stelijana Nedera izrazila je zadovoljstvo ovogodišnjom saradnjom UNDP-a sa Ekonomskom komisijom UN za Evropu /UNECE/ u oblasti bezbjednosti u saobraćaju.

„U septembru prošle godine potpisali smo Memorandum o razumijevanju putem koga smo željeli da podržimo Ministarstvo transporta i komunikacija u pripremi pomenute strategije, a sada želimo da intenzivno radimo na tome, upravo i na ovoj radionici“, navela je Nedera.

Prema njenim riječima, tokom ove godine trebalo bi da budu obezbijeđena sredstva za rad i sa drugim UN agencijama ne samo za usvajanje strategije za bezbjednost saobraćaja u BiH, nego i za njeno sprovođenje.

Radionicu o temi „Ciljevi održivog razvoja koji se odnose na transport i sistem bezbjednosti drumskog saobraćaja“ organizuju UNDP u BiH i UNECE, u okviru sprovođenja Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva komunikacija i transporta i UNDP-a.

Uvodna izlaganja na radionici, osim Mitrovića, Nedere i Krunića podnijeli su i pomoćnik direktora Direkcije za ekonomsko planiranje BiH Zdenko Milinović i regionalni savjetnik UNECE-a Nenad Nikolić.

Iz UNDP-a ranije je saopšteno da oko 3.700 lica dnevno izgubi život u saobraćajnim nesrećama širom svijeta.

U BiH je, u saobraćajnim nesrećama u posljednjih pet godina, na godišnjem nivou poginulo oko 300 lica.

Izvor: SRNA/N.N.