Saša Stevanović doktor ekonomskih nauka napisao je knjigu koja nikoga neće ostaviti ravnodušnim: EKONOMSKI ŽIVOT REPUBLIKE SRPSKE – 20 GODINA RIZIKA I NAGRADA

 

Knjiga Saše Stevanovića „Ekonomski život  Republike Srpske – 20 godina rizika i nagrada“ predstavlja prije svega stručno štivo namjenjeno ekonomistima i privredi ali ono je pisano i jezikom koji može svako da razumije. Knjiga je napisana i sa puno iskustvenog i praktičnog  saznanja i zato uz obilje ekonomskih pokazatelja je u stvari i jedna vrsta ličnog pečata trenutnog ekonomskog stanja Republike Srpske. Specijalno za portal Realno55 dr Saša Stevanović je odgovarao na neka pitanja vezana za ovaj autorski poduhvat….

Gdje ste pronašli ideju za vašu knjigu?

Ideje dolaze spontano, ali iznenada. Već dugo vremena se bavim temom ekonomije. Saznanja i iskustva o domaćoj ekonomiji sticao sam radeći na domaćem tržištu kapitala, obavljajući poslove upravljanja portfeljom domaćih investitora i članstvom u Fiskalnom savjetu Republike Srpske. Cilj svako mladog čovjeka i onog koji se tako osjeća je promjena sadašnje situacije na bolje i novi optimizam. Vjerujem da je pisana riječ jedna od najbolji načina za oblikovanje te želje.

Koji motiv biste naveli kao presudan da objavite knjigu sa ekonomsko tematikom?

Za pisanje knjige ne bih rekao da je postojao samo jedan motiv, bilo ih je više. Prvo sa čime sam se susreo je pitanje da li će knjiga nekom trebati. Rečeno mi je da se kod nas slabo čita, ali ja vjerujem da se to mijenja. Stvari moraju da se mijenjaju, moramo više da radimo, više da se nadamo, više da uživamo u životu. Neki od nas imaju više ili manje sreće. Oni što imaju više sreće treba da pomognu onima sa manje sreće. Svako od nas živeći život i baveći se nekim poslom stiče određena saznanja, neka iskustva. Dobro je da saznanja i iskustva budu negdje zapisana, da se da prilika da se o njima kritikuje, da buduće generacije uče na greškama sadašnjih generacija. Dobro je da se svako jutro probudimo kao bolja osoba nego što smo bili juče.

Šta očekujete od knjige?

Od knjige očekujem promociju ideje ekonomskog razvoja jednog malog ekonomskom prostora, kakav je karakterističan za ekonomiju Republike Srpske. Prednosti koje mala ekonomija ima treba iskoristiti, a nedostatke treba ispraviti. Ograničenja treba shvatiti kao problem koji treba rješavati. Za Republiku Srpsku je moguće da stope ekonomskog rasta budu duplo više nego ostvarene moguće je postići stope rasta od preko 7% godišnje. Šansa je u zapošljavanju mladih, smanjenu troškova države i integraciji ekonomije sa većim tržištima. Naši nedostaci koje imamo predstavljaju naše komparativne prednosti. Neiskorišten potencijal je ipak potencijal, naša je odluka hoćemo li ga iskoristiti ili ne. Naše tržište rada čini 45% ukupno radno sposobnog stanovništva, dok je kod razvijenih zemalja taj iznos na mnogo većem nivou i dostiže do 80% radno sposobnog stanovništva. Takođe očekuje da se otvore neke tabu tebe o makroekonomskoj stabilnosti, održivosti dugova, rizicima privredne strukture itd.

Kome je knjiga namijenjena prvenstveno?

Razmišljajući o publici postavio sam sebi pitanje ko se bavi ekonomijom. Na direktan i indirektan način svi zavisimo od nje, ona utiče na visinu penzije, visinu plata, raspodjelu novostvorene vrijednosti. Knjiga je namjenjena ekonomistima u BIH i Srbiji koji je oko 70.000. Međutim svako je pozvan da je pročita, da kritikuje ideju, da pruži svoj doprinos u oblikovanju ekonomske stvarnosti, da se vodi debata o nekim pitanjima. Nadam se da će ova ideja biti samo prva u mnoštvu ideja, u nekim novim pogledima koji nisu nužno isti, i poželjno je da budu različiti od nekih stavova iznesenih u knjizi.

Kako izgleda postupak pisanja?

Veoma izazovno. Potrebno je veliko razumijevanje okoline, prije svega porodice. Bez supruge i njene podrške ovo djelo ne bi ugledalo svjetlost dana. Veliku pomoć uvijek pružaju dobri ljudi koji su spremni da odvoje vrijeme da daju kritički doprinos, da kažu svoje viđenje, da pročitaju napisane strane. Uz prijatelje se uvijek nađu neke nove ideje, neki novi pogledi. Mnogo sam zahvalan svojoj supruzi i prijateljima na pomoći da se ovaj izazovan postupak privrede kraju i ova ideja ugleda svetlost dana.

Da li imate neki savjet za buduće pisce?

Jedna osoba do čijeg mi je mišljenja mnogo stalo mi je rekla da je pisac onaj koji napiše. Iz nekog dosadašnjeg iskustva put pisanja je uzbudljiv i izazovan, ali nakon objavljivanja osjećaj koji generiše ideja iznesena u djelu je osjećaj za koji vrijedi napisati novu knjigu. Osjećaj nakon kojeg se kaže: „vrijedilo je“.

U planu je promocija knjige širom Republike Srpske, možeš li nam reći više o tome?

U ponedeljak 21.10.2019 godine biće promocija knjige u 15:00 časova na štandu Republike Srpske (Hala 2, nivo A) povodom Sajma knjiga u Beogradu. Nakon toga cilj je diskusija i kritika o ideji na što je mogućem širem nivou. Izdavač knjige je udruženje ekonomista SWOT, a ko-izdavač izdavačka kuća Besjeda. Obzirom da je Udruženje ekonomista aktivno na afirmaciji ekonomske misli u Republici Srpskoj i da pomaže svojim članovima u njihovom radu očekuje se promocija njihovih izdanja u gradovima Republike Srpske od kojih će, nadam se biti i Bijeljina.. Očekujem da će biti prilike da ključne poruke iz knjige prodiskutujemo sa zainteresovanim ljudima.

Kako ocjenjujete Ekonomiju Republike Srpske?

U svakom ekonomskom sistemu imamo pobjednike i gubitnike, oni koji su racionalni, efikasni i oni koji nisu. Oni kojima je data šansa i onima koja je ona uskraćena. Ekonomija Republike se razvija i raste, o dinamici se može diskutovati. Mnogo je neracionalnosti jedna od neracionalnosti je i ta da 400 hiljada domaćinstava ima 600 nekretnina, tržište kapitala ne funkcioniše efikasno, ogroman je potencijal u depozitima. Prije 12 godina depoziti javnog sektora su iznosili 25% BDP-a, a danas depoziti privatnog iznose preko 25%. Imamo pomake, imamo veći rast zaposlenost, pozitivne stope ekonomskog rasta, ali imamo i veće dugove, imamo rizike u privrednom sistemu, neadekvatne finansijsku strukturu kod više od petine preduzeća. Međutim ekonomija Republike ima makro-ekonomsku stabilnost, održive dugove, javni sektor koji nije dovoljno efikasan i privatni sektor koji je izvor budućih rizika.

Koje su ključne poruke knjige?

Par ključnih poruka koje bih ovdje naveo da je sudbina malih ekonomskih sistema integracija sa većim tržištima. Na unutrašnjoj tražnji ne možemo očekivati viši rast. Trenutno imamo ekonomski rast, rast poreskih prihoda, planira se povećanja plata, očekivanje je da poraste i životni standard. Inflacija je niska. Situacija koju trenutno imamo je situacija koja zna da stvore iluziju, da se zaborave trenuci krize, fiskalnog šoka 2007 godine, recesije 2012,  poplava 2014, vrijeme fiskalnih deficita. Potreban je oprezni optimizam da se otvore mogućnosti zapošljavanje mladih, smanjuje trošak države, da se otvaramo prema svijetu. Potrebno je ukazati na tzv. „fiskalnu miopiju“, često se zaboravi pad poreskih prihoda li ukupnih prihoda preduzeća za 10%. Jednostavna vježba i testiranje scenarija „šta ako“ ukazuje na izazove u upravljanju. Izazov će takođe biti pronaći model koji će uključiti stanovništvo koje nije urbano, jer svako otvaranje ekonomije pogoduje jednima, a šteti drugima. Izrazito mala aktivnost radne snage, nedostatak šansi kreiraju put odlaska mladih, mada ove proces treba razumijeti i kao reakciju na dostupnija radna mjesta u inostranstvu, stvaranje mega polisa. Pored povećanja plata mjera za zadržavanje ljudi na ovim prostorima predstavlja i skraćenje radnog vremena, posmatranje radnika kao čovjeka i individue koja ima svoje životne ciljeve i pravo na sreću.

Gdje se može kupiti Vaša knjiga?

Knjiga je dostupna u knjižarama Kultura (Banjaluka i Bijeljina) i Bestseler u Bijeljini . Takođe za čitaoce koji sve više provode vremena u digitalnom svijetu biće omogućena  kupovina knjige online putem interneta na stranici www.knjiga.ba

 

Razgovor vođen sa dr Stevanović Sašom autorom knjige: „Ekonomski život Republike – 20 godina rizika i nagrada.“

Izvor: Bijeljinapress